Skip to main content

Правила та порядки поліклініки

Порядок організації прийому хворих в КНП « Міська поліклініка № 3» ХМР

1. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів в Поліклініка забезпечує реєстратура та рецепція, яка виконує функції розподілу
хворих до лікарів, надає довідкову інформацію.
2. Прийом хворих проводиться за попереднім записом, в разі гострого захворювання при зверненні. Обстеження проводяться
після призначення лікуючого лікаря.
3. Право позачергового прийому мають інваліди Великої вітчизняної війни, ветерани війни,учасники бойових дій, першочергового учасники Великої вітчизняної війни, інваліди 1 та 2 групи внаслідок загального захворювання, вагітні жінки, особи, що постраждали від аварії на ЧАЕС.
4. Виклики вдома обслуговуються по заявкам в реєстратуру по телефону та по письмовим заявкам, наданим населенням до
рецепції.
5. Виклики лікарів-спеціалістів додому здійснюються за заявкою сімейних лікарів, погоджених з завідувачами амбулаторій ЦПМД та заступником головного лікаря з медичноЇ частини.
6. В разі необхідності надання невідкладної допомоги пацієнт приймається позачергово в кабінеті чергового лікаря.

Правила перебування пацієнтів в КНП « Міська поліклініка № 3» ХМР

1. Пацієнт, що відвідує поліклініку, зобов’язаний здати верхній одяг до гардеробу (в осінньо-зимовий період).
2. Пацієнт, який знаходиться в Поліклініці, повинен відноситися з повагою до персоналу і до інших пацієнтів, не дозволяти собі
проявів грубощі та безтактності. Його поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
3. Прийом хворих проводиться за попереднім записом, в разі гострого захворювання при зверненні. У разі гострого
захворювання пацієнт повинен звернутися до рецепції або безпосередньо в кабінет чергового лікаря.
4. Якщо пацієнт прийшов y Поліклініку вперше – реєстратор заповнює амбулаторну карту, в якій будуть відображені загальні
дані.
5. Ha прохання реєстратора, пацієнт повинен пред’явити паспорт при кожному зверненні, для дітей – свідоцтво про народження.
6. Всі дані діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря занотовуються в
індивідуальну амбулаторну  карту кожного пацієнта (електронний та роздрукований з бази даних варіанти). Індивідуальна
амбулаторна карта кожного пацієнта є власністю Поліклініки, і зберігається на протязі всього спостереження, а потім (в архіві
Поліклініки) на протязі 5 років.
7. Пацієнтам індивідуальна амбулаторна карта видається по заяві в окремих випадках за згодою з адміністрацією закладу.
8. Bci дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки, завіреної печаткою
Поліклініки.
9. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня гігієни і правил прийому медикаментів.
10. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у брудному одязі зі специфічними запахами, неприйнятними в умовах Поліклініки, а
також пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, неадекватної поведінки
співробітники Поліклініки мають право відмовити в наданні послуг.

Гарантії КНП «Міська поліклініка №3» ХМР

1. Поліклініка гарантує застосування лише дозволених на території України обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які мають відповідні сертифікати.
2. Щеплення, маніпуляції проводяться лише при умові отримання письмової проінформованої згоди від пацієнта; для дітей – згоди батьків та в їх присутності.
3. Поліклініка гарантує надання невідкладної допомоги хворому у разі необхідності.
4. Поліклініка гарантує нерозголошення та збереження конфіденційної інформації щодо своїх пацієнтів.
5. Необхідною умовою для виконання гарантій Поліклініки, є точне дотримання умов гігієни.
6. Поліклініка не несе відповідальності за речі залишені не в гардеробі.

Згідно вимог Поліклініки – заборонено:

1. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях та на прилеглих територіях. Займатись тютюнопалінням, вживанням
спиртних напоїв, наркотиків  a6о інших психотропних засобів в приміщеннях Поліклініки.
2. Мати при собі холодну або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим. Намагатись винести за межі будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти.
3. Поводити себе шумно, нестандартно, створювати проблему для інших пацієнтів.
4. Займатись буд-яким видом торгівлі або обміну.
5. Приводити або приносити в Поліклініки тварин, птахів.